شرکت زردان

تولید کننده زرده پاستوریزه تخم مرغ ، سفیده پاستوریزه تخم مرغ ، مخلوط پاستوریزه تخم مرغ

کنترل کیفی زردان

آزمایشگاه-کنترل- کیفی- زردان

 آزمایشهایی بر اساس اصول استاندارد کنترل کیفیت ، توسط کارشناسان مجرب صنايع غذايي و علوم آزمايشگاهي دردو بخش میکروبی و شیمیایی در آزمایشگاه مجهز این شرکت انجام می شود . ضمناً بخش خدمات پس از فروش این شركت آماده ارائه خدمات و اطلاعات به مشتريان می باشند . 

از آزمونهای میکروبی می توان به تشخیص و شمارش سالمونلا ، کپک و مخمر ، کلی فرم ، E coli و استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت ، سودوموناس آئروژنز و توتال کانت اشاره کرد. آزمایشهای شیمیایی مانند PH، تعييندرصد ماده خشك محصول ، مقدار درصدچربی و پروتئین و بازرسی 


های بصری نيز در اين آزمايشگاه صورت گرفته و نتيجه اوليه آن همراه با محصول براي مشتری ارسال می گردد .